NSW :: Thailand National Single Window
|
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ระบบ NSW สามารถรับ - ส่งข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) กับประเทศอินโดนีเซียได้ตามปกติเรียบร้อยแล้วดังนั้นผู้ประกอบการจะสามารถขอและใช้ e-Form D กับประเทศอินโดนีเซียได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ### ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียน (e-Form D) ของประเทศเมียนมา สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้น ผู้ประกอบการจะสามารถขอและใช้ e-Form D ร่วมกับประเทศเมียนมาได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ### ผู้ประกอบการที่ต้องการขอรหัสรับส่งข้อมูลการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Profile) สามารถขอผ่านหน้าเว็บ Thainsw ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ค้นหา
 
ลิขสิทธิ์ © 2010 Thai Customs Department. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. | Copyright | Disclaimer
เพื่อให้การแสดงผลถูกต้องและสวยงาม ควรใช้้ Internet Explorer 7.0 - 9.0
จำนวนผู้เข้าชม 3166831
 
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 ลืมรหัสผ่าน