NSW :: Thailand National Single Window
|
** ใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออก ที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศกัมพูชา ลาว และ เวียดนามที่มีการนำเข้า-ส่งออกของในเดือนกรกฏาคม จะส่งใบขนสินค้าล่วงหน้าในเดือนมิถุนายน 2562 ไม่ได้ เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมรองรับ 3 สกุลเงิน ดังกล่าว กรมฯ จะเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป
ค้นหา
 
ลิขสิทธิ์ © 2010 Thai Customs Department. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. | Copyright | Disclaimer
เพื่อให้การแสดงผลถูกต้องและสวยงาม ควรใช้้ Internet Explorer 7.0 - 9.0
จำนวนผู้เข้าชม 1993975
 
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 ลืมรหัสผ่าน