NSW :: Thailand National Single Window
|
** สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (OAP) จะทำการเปิดใช้ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าหรือส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ผ่านระบบ NSW ตั้งแต่วันที่ 20/06/2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามในส่วนของการใช้รหัส EXEMPT 99 จะมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 19/06/2562 * กรมป่าไม้ (RFD) จะทำการเปิดใช้ระบบแจ้งข้อเท็จจริงนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ผ่านระบบ NSW ในวันที่ 17/06/2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามในส่วนของการใช้รหัส EXEMPT 100 จะมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 16/06/2562 **
ค้นหา
 
ลิขสิทธิ์ © 2010 Thai Customs Department. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. | Copyright | Disclaimer
เพื่อให้การแสดงผลถูกต้องและสวยงาม ควรใช้้ Internet Explorer 7.0 - 9.0
จำนวนผู้เข้าชม 1896899
 
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 ลืมรหัสผ่าน